Branche Benefits is een organisatie met jarenlange ervaring binnen de verzekeringsindustrie.

De kracht en het onderscheidend vermogen van Branche Benefits zijn gestoeld op de kernwaarden innovatie, creativiteit, kennis& kunde, inkoopkracht en de vertrouwensrelatie met onze partners en cliënten. Wij willen meer dan hetzelfde doen en worden gedreven door vernieuwingsdrang ten behoeve van onze bestaande en toekomstige relaties.

Branche Benefits heeft zich de achterliggende jaren ontwikkeld tot een organisatie, gestoeld op twee peilers. De ene peiler bestaat uit bedrijfsadvisering op het gebied van schade- en mensgerelateerde verzekeringen ten behoeve van het bedrijfsleven.

De andere peiler bestaat uit het ontwikkelen, realiseren en implementeren van innovatieve (verzekerings-) concepten ten behoeve van zogenaamde "Affinity Groups"


Naar de Branche Benefits Website