FRAXIN NATUURENERGIE
FRAXIN is afgeleid van Fraxinus. Fraxinus is de Latijnse naam voor de boom Es. Volgens de oude Grieken dé levensboom. Zon is leven, zonne-energie draagt bij aan het leven. Van Esch is de achternaam van de eigenaar. Uit deze combinatie is de naam FRAXIN NATUURENERGIE ontstaan.

Doelstelling
De doelstelling is het vermarkten van zonne-energie, om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van, een in de toekomst algemeen gebruik van, zonne-energie dat op haar beurt bijdraagt aan een schoner milieu.

Doelgroep
De doelgroep waar FRAXIN NATUURENERGIE zich op richt komt voort uit een zeer specifiek marktsegment bestaande uit kleine en middelgrote afnemers.

Onze klantenkring bestaat o.a. uit:
gemeenten; natuurbeschermingsorganisaties zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Het Geldersch Landschap; (natuur)campings; Stichting Behoud en Beheer historische buitenplaatsen; landgoed- en landhuiseigenaren; Rijkswaterstaat; waterschappen; zuiveringschappen en recreatieschappen; tuincentra; agrariërs, campermarkt en de pleziervaart (zeilboten).

Producten
FRAXIN NATUURENERGIE levert volledig uitgeruste zonne-energiesystemen die door de afnemers zelf eenvoudig kunnen worden geïnstalleerd. Zowel grote als kleine systemen, voorzien van standaard of amorfe (flexibele) panelen, maken onderdeel uit van het aanbod. In onze winkel kunt u onze diverse producten aantreffen. De winkel bestaat uit drie afdelingen: netgeschakelde systemen, autonome systemen en kleine huishoudelijke producten. Wij zijn leverancier van o.a. SHELL, FEE, PHAESUN, ATERSA, DSM, BP-SOLAREX en UNI SOLAR.

Deskundigheid
Een verantwoorde aanpak vereist goed inzicht in de diverse soorten van technologie, kennis van mogelijke toepassingen en de toekomstig gebruiker van het systeem. Wij streven de combinatie na van deze specifieke deskundigheid.

Bewustwording
FRAXIN NATUURENERGIE stelt zich tot doel bij te dragen aan het bewustwordingsproces voor schone energie.
Daarom zal FRAXIN NATUURENERGIE voor het algemeen belang de overheid en energiebedrijven blijven adviseren over de praktijksituatie, de toekomstige technische ontwikkelingen, de potentiële behoefte en de noodzaak van zonne-energie.

Zonne-energie duur?
Interviews hebben ons geleerd dat men de hoge prijs voor zonnepanelen onder meer als een drempel tot aanschaf ervaart. Het bekende kip en het ei verhaal: Door weinig afzet hoge productiekosten en door hoge productiekosten weinig afzet. De interviews hebben ons ook geleerd dat men niet weet waar men terecht kan voor informatie en verkoop. Men wil eigenlijk wel maar men kan niet. Volgens ons komt dit doordat er een kloof bestaat tussen de detailhandel en de klant. Eigenlijk kan de doelgroep als homogeen worden gezien maar door de versnipperde verspreiding en diversiteit van achtergronden van de klanten, is zij in de praktijk juist uiterst heterogeen en dus moeilijk te bereiken. Dit is voor veel bedrijven een probleem. Daarnaast zijn er nog weinig bedrijven gespecialiseerd in zonne-energie.

In deze context hebben wij echter het voordeel een gespecialiseerd bedrijf te zijn dat beschikt over een bestaand netwerk dat als ingang kan dienen tot die heterogene markt. Hierdoor kunnen wij deze markt toch als homogeen geheel benaderen. Marketing-technisch een groot voordeel waardoor wij onze producten tegen een scherpe prijs kunnen aanbieden.

 

Naar de Fraxin Website