TU DELFT

In 2007 bestaat de Technische Universiteit Delft 165 jaar. De TU Delft heeft circa 14.000 studenten en circa 5.000 medewerkers. De TU Delft is een veelzijdige universiteit die onderwijs aanbiedt en onderzoek doet van een internationaal erkend niveau op het gebied van de technische wetenschappen. Onderwijs, onderzoek en ontwerpen zijn sterk gericht op maatschappelijke toepasbaarheid. De TU Delft ontwikkelt technologie voor volgende generaties met focus op duurzaamheid, veiligheid en economische vitaliteit.

De TU Delft wil met haar technologische infrastructuur, brede kennisbasis, wereldwijde reputatie en alumni bijdragen aan verantwoorde oplossingen voor urgente maatschappelijke vraagstukken. De TU Delft wil deze missie uitvoeren door nieuwe grensverleggende wetenschappelijke inzichten te ontwikkelen die leiden tot de noodzakelijke technologische doorbraken. Centraal hierbij staat vanuit een perspectief op duurzaamheid het op wereldniveau tot stand brengen van multidisciplinair onderzoek en ontwerpen.

De TU Delft bestaat uit acht faculteiten, de Universiteitsdienst, unieke laboratoria, onderzoeksinstituten en -scholen.

Naar deTU Delft Website
Naar deTU Delft Lustrum Website