Het Nissan Green Program is ontwikkeld om Nissans filosofie ten aanzien van het milieu in praktijk te brengen: de symbiose tussen mens, natuur en mobiliteit om aan een duurzame mobiele samenleving bij te dragen.

Hoofdpunten van het Nissan Green Program 2010 zijn:

  • Reductie van CO2 opnemen als een van de belangrijkste indicatoren om de prestaties van het management aan te toetsen.
  • Introductie in 2010 van een "drieliterauto", een door een benzinemotor aangedreven auto die 100 km aflegt op drie liter brandstof.
  • Uitbreiding in de komende drie jaar van het aanbod van auto's die op verschillende brandstoffen kunnen rijden (Flexible Fuel Vehicles).
  • Introductie van een elektrisch aangedreven Nissan vroeg in het volgende decennium.
  • Ontwikkeling van een Nissan-hybride met als doel die in 2010 uit te brengen.
  • Versnelling van de ontwikkeling van direct toepasbare hybridetechniek.
  • Reductie met 7 % van de uitstoot van CO2 in 2010 ten opzichte van 2005 als gevolg van de wereldwijde fabricage van Nissan.
Naar de Nissan Website